Postup pri pálení sviečky

Úvod SviečkyPostup pri pálení sviečky

Sviečku na daný účel si pripravíme tak, aby mohla v kľude a pokoji horieť.

Napíšeme si na papierik čo má sviečka otvoriť, splniť. Papierik si dáme pod tanierik a zapálime zápalkou - nie zapaľovačom.

Intuitívne pálime, môžeme naraz alebo podľa pocitu.

Vždy, keď máme potrebu sviečku zahasiť, vyberieme papierik spod tanierika , zapálime ho od plameňa sviečky a popol rozfúkame vonku, aby sa energia zhmotnila.

Potom sviečku uhasíme zhášatkom, nikdy nesfúkneme, pretože by sme želanie anulovali. 

Copyright 2019 - 2020 © Energetické obrazy