Archanjelské sviečky

Úvod SviečkyArchanjelské sviečky

CHAMUEL
• Usiluje o všadeprítomnou lásku a radosť, podporuje medziľudské vzťahy. Je patrónom rodiny, prehlbuje rodinné putá a spolupatričnosť jednotlivých členov rodiny. Pomáha k utváraniu rodiny. Je preto prospešný pri hľadaní toho pravého životného partnera. Chamuel je patrónom rodinných, dlhodobých a zdravých vzťahov založených na láske.

MICHAEL
• Odstraňuje strach z hlásania pravdy. Upokojuje myseľ, čím napomáha jasnejšiemu myslenia. Prináša pokoj a uvoľnenie od prízemných svetských starostí.
Ochraňuje,prichádza veĺmi rýchlo na pomoc v akejkoľvek záležitosti.
RAFAEL
• Archanjel Rafael pomáha v prípadoch týkajúcich sa zdravia, zdravia tela i duše. Dokáže uzdraviť najrôznejšie poranenia. Radí tiež, aký liek a spôsob liečby využiť, aby sa človek dopátral k vlastnému zdraviu. Prináša vitalitu, silu a spokojnosť.
• Je anjelom lásky a správnej voľby. Archanjel Rafael dáva lásku, keď je jej málo. Pomáha tiež s rozhodovaním, napríklad o tom, či je daný partner ten pravý.
JOFIEL
• Archanjel Jofiel uľahčí od životných ťažkostí, presvetľuje myslenie. Dodáva svetlo aj do tých najtemnejších zákutí ľudskej mysle. Pomáha tým, ktorí hľadajú viac krásy, ale aj spokojnosti, radosti a smiechu. Archanjel Jofiel podporuje pozitívne myslenie. Nabáda nás rozhliadať sa okolo tak, aby sme dokázali vidieť krásu, tiež ju oceniť a vytvárať. Pomáha odpútať sa od starostí, pretože tie bránia tvorivému mysleniu.Pomáha pri učeni,dodáva sebavedomie ľuďom,ktorí sú plachí a nesmelí.
RAZIEL
• Upokojuje myseľ i city. Zosilňuje vnútornú komunikáciu. Pomáha sústrediť sa na osobné záležitosti. Rozvíja vedomie seba samého, poznanie vlastného vnútra a porozumenie seba samého. Používa sa na liečbu posadnutosti a všetkých foriem citovej posadnutosti.
•  Prečisťuje negatívne myšlienky všetkého druhu. Umožňuje vnímanie jemných pocitov. Pomáha pri telepatických schopnostiach, intuícií a jasnozrivosti. Zvyšuje duchovné vedomosti.
METATRON
• Metatron býva označovaný aj ako archanjel prítomnosti. Je to anjel plný energie a života. Je neúnavným pomocníkom všetkých ľudi.
• Vie povzbudiť človeka, podnecuje jeho aktivitu a pozitívny vývoj, pomáha prekonať prekážky. Prináša rozhodnosť tým, ktorí sa boja urobiť potrebné kroky, posilňuje sebadôveru váhavých ľudí. Dokáže vysvetliť, prečo sa ostatní správajú tak, ako sa správajú. Zlepšuje komunikáciu, ústny i písomný prejav.
• Archanjel Metatron uľaví v mnohých ťažkých situáciách. Podporuje pochopenie. Zbavuje strachu, napríklad aj strachu z vlastnej smrti. Osvetľuje aj predčasnú, náhlu a neplánovanú smrť.
• Metatron je tiež archanjelom detí. Stará sa o to, aby deti uplatnili svoj talent, podporuje ich osobný aj duchovný rast. Je prospešný všetkým deťom bez výnimky, najmä tým, ktoré trpia nejakou poruchou. Pomáha napríklad hyperaktívnym deťom. Podporuje sústredenie, učí deti, ako sa majú učiť.
URIEL
• Tento archanjel hovorí o jednoduchosti a jasnosti. Zlepšuje náš rozhľad. Odstraňuje mraky a bez nich sa nám potom otvára nový pohľad na život a rôzne životné situácie.
• Jeho úlohou je presvetľovať nepríjemné situácie a osvietiť naše myšlienky, aby sme boli schopní riešiť situácie s jasným a čistým umom. Pomáha odstrániť závisť a naučiť odpúšťať.
GABRIEL.
• Archanjel Gabriel zvestuje božské posolstvo všetkým, ktorí ho počúvajú. Je to anjel zjavenia. Je poslom dobrých správ. Je tiež nositeľ súcitu, lásky a nehy.
• Energia archanjela Gabriela zodpovedá ženskej časti bytosti. Objavuje sa v oblastiach materstva a ženskosti. Jeho energia je podobná energii Matky Márie. Vychádza zo srdca, je nežná a láskyplná. Je prospešná tam, kde je zlosť, smútok, bolesť a utrpenie. Často prináša slzy, ktoré očistia rany. Pomáha, keď si potrebujeme pripustiť vlastné pocity. Rozvíja pokoru, odpustenie a obetavosť.
• Gabriel je ochrancom detí, aj tých nenarodených. Stará sa však o človeka po celý život, o dušu dieťaťa, ktorú v sebe každý nosí. Je prospešný najmä v situáciách, keď človek potrebuje lásku a nehu.Pomáha ženám.otehotnieť.
ZADKIEL.
• Tento milujúci anjel vyžaruje pohodlie tým, ktorí sú stratení, vystrašení alebo postihnutí a pomáhajú zraneným a utrpením v ich liečebnom proceseZADKIEL: "Božské právo".
• Zadkiel je vášnivý priateľ, ktorý vám pomôže nájsť cestu srdca, ak ste ho stratili. Pomáha nám tým, aby sme sa oslobodili od väzieb a deformovaných situácií tým, že prinesieme balzam lásky, nesúdiť a uznať svetlo v druhom av sebe pred akýmkoľvek iným úvahám o ege.
• Zadkiel je archanjel pamäte. Môže tiež pomáhať všetkým, ktorí absolvujú skúšku, aby si zapamätal svoje vedomosti, zdôraznil im a cítil sa v pokoji počas testu, či už písomne alebo ústne. 

Copyright 2019 - 2020 © Energetické obrazy