Rozbor obrazu

Úvod Energetické obrazyRozbor obrazu

Každý osobný obraz má rôzne znaky, farebnosť, špirály, ktoré vyjadrujú zameranie, poslanie duše a jej vyspelosť.

Táto bytosť je príkladom rovnováhy, stability, farby sú vysoko duchovné, prežila viacero životov, má veľa životných skúsenosti. Fialová farba sa strieda s  modrou ide zo stredu smerom hore aj dolu čiže spája dva svety, duchovný a fyzický. V tomto živote má úlohy povzniesť seba na vyššiu úroveň prostredníctvom ťažkých úloh, ktoré si na seba dobrovoľne vzala. Hviezdy a iskry sú znakom jej silného odhodlania.Je pevne zakotvená v strede čo znamená, že všetko jej konanie vychádza zvnútra.Srdce je silné a odhodlané,veľká hviezda uprostred je čistota jej úmyslov a túžba na dosiahnutie najvyšších cieľov.

Životné číslo tejto ženy je 3..trojka znamená

princíp materstva, lásky, múdrosti, citlivosti.Pozitívnou črtou tejto osobnosti je vycítenie nebezpečenstva, rýchla obrana, vysoko vyvinutá intuícia.Vie sa vžiť do situácie iných ľudí, vie byť spoľahlivou bútľavou vŕbou, vie zachovať tajomstvo.Negatívom je že tieto osoby majú neúspešné vzťahy, veľakrát nevedia oddeliť prácu so súkromným životom.

Copyright 2019 - 2020 © Energetické obrazy